Pirkimo-Pardavimo taisyklės

1. Bendrosios nuostatos.
1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuris nustato Pirkėjo ir UAB „OMETA” (toliau – Pardavėjo) teises, pareigas ir atsakomybę Pirkėjui įsigyjant prekes el. parduotuvėje www.Ometa.lt, www.BFT.lt, www.HansCraft.lt, www.InfraPirtis.lt, www.Voljeras.eu, www.CAIS.lt el.paštu, telefonu ar Pardavėjo parduotuvėse.
1.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Pirkėjas informuojamas el. parduotuvės tinklalapyje. Pirkėjui apsiperkant el. parduotuvėje taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo metu.
1.3. Pirkti el. parduotuvėje turi teisę:
1.3.1. veiksnūs fiziniai asmenys, t.y., asmenys sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;
1.3.2. nepilnamečiai nuo 14 iki 18 metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis;
1.3.3. juridiniai asmenys;
1.3.4. visų aukščiau nurodytų asmenų įgaliotieji atstovai.
1.4. Pardavėjas, patvirtindamas taisykles, taip pat garantuoja, kad, remiantis taisyklių 1.3. punktu, Pirkėjas turi teisę pirkti prekes el. parduotuvėje.
1.5. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas el. parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs atsiskaitymo būdą ir susipažinęs su Pardavėjo taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Apmokėti“ (žr. 5 punktą „Prekių užsakymas, kainos, atsiskaitymo tvarka, terminai“).
1.6. Kiekviena sutartis, sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra saugoma.

2. Asmens duomenų apsauga.
2.1. Užsisakyti prekes el. parduotuvėje Pirkėjas gali:
2.1.1. užsiregistruodamas šioje el. parduotuvėje – įvesdamas registracijoje prašomus duomenis;
2.2. Pirkėjas, užsakydamas prekes 2.1. taisyklių punkte numatytais būdais, atitinkamuose Pardavėjo pateikiamuose informacijos laukuose turi nurodyti prekių užsakymo tinkamam įvykdymui būtinus Pirkėjo asmens duomenis: vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, telefono numerį ir el. pašto adresą.
2.3. Patvirtindamas šias taisykles Pirkėjas sutinka, jog 2.2. punkte pateikti Pirkėjo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo el. parduotuvėje, Pardavėjo veiklos analizės tikslais.
2.4. Sutikdamas, kad Pirkėjo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo Pardavėjo el. parduotuvėje tikslu, Pirkėjas taip pat sutinka, kad Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui įvykdyti.
2.5. Pirkėjas, užsiregistruodamas el. parduotuvėje bei užsakydamas prekes, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti prisijungimo duomenų.

3. Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai.
3.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis.
3.2. Jei Pirkėjas bando pakenkti Pardavėjo el. parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis el. parduotuve arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.
3.3. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į Pirkėjo priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą el. parduotuvės registracijos formoje.
3.4. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu.

4. Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai.
4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes el. parduotuvėje šių Taisyklių ir kitose šios el. parduotuvės informacijos skiltyse nustatyta tvarka.
4.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties su el. parduotuve ir reikalauti grąžinti pinigus už prekes arba pakeisti prekes kokybiškomis tik tuo atveju, jei randamas gamyklinis brokas.
4.3. Pirkėjas įsipareigoja priimti užsakytas prekes ir už jas sumokėti sutartą kainą.
4.4. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.
4.5. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.
4.6. Pirkėjas, naudodamasis el. parduotuve, sutinka su šiomis pirkimo – pardavimo Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis bei nepažeisti LR teisės aktų.

5. Prekių užsakymas, kainos, atsiskaitymo tvarka, terminai.
5.1. El. parduotuvėje Pirkėjas gali pirkti visą parą, 7 dienas per savaitę.
5.2. Sutartis pradeda galioti nuo to momento, kai gavęs užsakymą Pardavėjas jį patvirtina – atsiunčia patvirtinimo laišką Pirkėjo nurodytu el. paštu.
5.3. Prekių kainos el. parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais, įskaitant PVM.
5.4. Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų:
5.4.1. Atsiskaitymas naudojantis el. bankininkyste – tai išankstinis apmokėjimas (iškart suformavus užsakymą) pasinaudojant Pirkėjo naudojama el. bankininkystės sistema. Pirkėjas, norėdamas pasinaudoti šia atsiskaitymo forma, turi būti pasirašęs el. bankininkystės sutartį su bet kuriuo iš Lietuvoje registruotų bankų. Pinigus Pirkėjas perveda į el. parduotuvės atsiskaitomąją sąskaitą mokėjimo paskirtyje nurodydamas užsakymo ID. Atsakomybė už duomenų saugumą šiuo atveju tenka atitinkamam bankui, kadangi visos piniginės operacijos vyksta banko el. bankininkystės sistemoje.
5.4.2. Atsiskaitymas grynaisiais – tai atsiskaitymas grynaisiais pinigais Pardavėjui pristačius prekes.
5.4.3. Atsiskaitymas grynaisiais pinigais atsiimdamas prekes Pardavėjo patalpose (Vilnius, Panėvėžys).
5.5. Pirkėjas įsipareigoja už prekes sumokėti nedelsiant. Tik gavus apmokėjimą už prekes pradedamas formuoti prekių siuntinys ir pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas.

6. Prekių pristatymas.
6.1. Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.
6.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, jei Pirkėjas prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.
6.3. Prekes pristato Pardavėjas arba Pardavėjo įgaliotas atstovas (kurjeris), taip pat prekės gali būti siunčiamos registruotu paštu (priklausomai nuo pasirinkto pristatymo būdo).
6.4. Pardavėjas pristato Pirkėjui prekes vadovaudamasis terminais aptartais tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, rašytiniu ar žodiniu susitarimu. Šie terminai yra preliminarūs, be to, netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie užsakytų prekių trūkumą. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo sąlygas.
6.5. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.
6.6. Pirkėjas privalo visais atvejais nedelsiant informuoti Pardavėją, jeigu siunta pateikiama sulamdytoje arba kitu būdu pažeistoje pakuotėje, jeigu siuntoje pateikiamos neužsakytos prekės arba netinkamas jų kiekis, nepilna prekių komplektacija.
6.7. Pirkėjas visais atvejais pristatymo metu pastebėjęs pakuotės pažeidimus privalo kurjerio pateikiamame siuntos pristatymo dokumente nurodyti pastabas arba surašyti atskirą aktą dėl šių pažeidimų. Tai Pirkėjas privalo padaryti dalyvaujant kurjeriui. Neatlikus tokių veiksmų Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, susijusių su pakuotės pažeidimais, kurių Pirkėjas nepažymėjo kurjerio prekės pristatymo dokumente.

7. Prekių kokybė, garantijos.
7.1. Kiekvienos el. parduotuvėje parduodamos prekės duomenys bendrai nurodomi prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.
7.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad el. parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.
7.3. Prieš pradedant naudotis preke, būtina atidžiai perskaityti jos garantijos sąlygas, naudojimo instrukciją, taip pat visu garantijos laikotarpiu išsaugoti prekės pirkimo dokumentą.

8. Prekių grąžinimas ir keitimas.
8.1. Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis LR vyriausybės 2014 m. liepos22 d. Nr. 738 „Mažmeninės prekybos taisyklės“ patvirtintomis Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis: https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=712337a0164711e4afafe56485a7e49a.
8.2. Grąžinama prekė turi būti su visais priedais (instrukcijomis, laidais, kabeliais ir kt.).
8.3. Pinigai už atliktus montavimo, programavimo, derinimo darbus ir transportavimą nėra grąžinami.
8.4. Prekė gali būti grąžinta į artimiausią UAB „OMETA” parduotuvę. Už prekės transportavimo išlaidas atsakingas Pirkėjas.
8.5. Garantija galioja visoms prekėms, išskyrus nuotolinio valdymo pultelius bei baterijas.
8.5. Pinigai gali būti grąžinami grynaisiais arba pervedami į Pirkėjo nurodytą banko sąskaitą. Pinigai pervedami per 7 kalendorines dienas nuo prekės grąžinimo arba suma įskaitoma kitiems pirkiniams UAB „OMETA” parduotuvėse įsigyti.
8.6. Pažeidus garantijos sąlygas ir (ar) nesilaikant prietaiso naudojimo instrukcijos Pardavėjas pasilieka teisę atsisakyti taikyti garantiją. Pardavėjui pakeitus daiktą ar jo komplektuojamąją detalę garantijos laikotarpiu, naujam daiktui ar komplektuojamajai detalei taikomas tęstinis garantijos terminas.
8.7. Garantiniai įsipareigojimai:
8.7.1. Garantiniai įsipareigojimai nutraukiami:

 • Jei gedimų atsirado dėl stichinių nelaimių (žaibas, potvynis, žemės drebėjimas, gaisras), netinkamų eksploatavimo sąlygų, naudotojo tyčios ar neatsargumo.
 • Jei gedimų atsirado dėl neteisėtų, netinkamų įtampos šaltinių, elektros tinklų sutrikimų.
 •  Pažeidimai atsiradę dėl patekusių pašalinių daiktų į prietaiso vidų: smėlio, skysčio (korozija, oksidacija), maisto, vabzdžių ir pan.; nesilaikant prietaiso naudojimo taisyklių numatytų prietaiso instrukcijoje.
 • Jei gedimų atsirado prietaisui nukritus, jį sutrenkus ar sumontavus ne pagal gamintojo instrukcijas.
 • Jei atsiradusius gedimus šalino gamintojo neįgalioto serviso darbuotojas/asmuo.

8.7.2. Garantiniai įsipareigojimai netaikomi:

 • Jei prietaisas buvo sąmoningai sugadintas, ardytas.
 • Jei prietaisas sugedo naudojant eksploatacines medžiagas, priedus, kurie nėra rekomenduojami gamintojo.
 • Jei prietaisas buvo naudojamas nesilaikant jo naudojimo instrukcijos ir garantiniame talone pateiktų taisyklių.
 • Jei prietaisai nebuvo tinkamai įžemintas, elektros tinklas techniškai netvarkingas, maitinimo įtampos 220V nuokrypis didesnis, nei ±10%, dažnis ne 50Hz. Esant įtampos svyravimams, nenaudojami įtampos filtras ar stabilizatorius.

8.7.3. Garantinio remonto taisyklės:

 • Pirkėjas, pateikdamas prietaisą garantiniam remontui, privalo kartu pateikti pirkimą įrodantį dokumentą (kasos kvitą, sąskaitą) bei kitus reikalingus dokumentus, jei to reikalauja pardavėjas.
 • Prietaisas turi būti pristatytas saugioje transportavimo pakuotėje. Prietaisą pristačius be pakuotės, pardavėjas neatsako už mechaninius pažeidimus, atsiradusius prietaiso transportavimo metu.
 • Prietaisas ar jo dalys priimami pardavėjo, pasirašant priėmimo–perdavimo aktą. Vienas akto egz. įteikiamas klientui.
 • Be dokumento (perdavimo–priėmimo akto) prekė negrąžinama. Pametus perdavimo–priėmimo aktą, reikia pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
 • Dėl garantinio remonto reikia kreiptis į Pardavėjo filialą ar Pardavėjo nurodytą įgaliotąjį servisą. Gedimui nepasitvirtinus ar (ir) nustačius gedimų, kuriems netaikomi garantiniai įsipareigojimai ir nemokama techninė priežiūra, visas išlaidas, susijusias su prekės transportavimu į servisą, gedimo nustatymu bei remontu, klientas apmoka savo sąskaita.
 • Prekes Pirkėjas pristato į servisą savo transportu, per kurjerį, arba atskiru šalių susitarimu kai Pardavėjas už papildomą mokestį gali paimti prekes iš Pirkėjo nurodytos vietos.
 • Garantinio laikotarpio metu dėl gamintojo kaltės atsiradę gedimai šalinami per 7–30 d. nuo prietaiso perdavimo servisui arba per 60 dienų, jei detalę reikia atsivežti iš užsienio.
 • Prietaisas keičiamas arba pinigai grąžinami tuo atveju, jei gedimų, atsiradusių eksploatuojant garantijos laikotarpiu, negalima pašalinti.
 • Pardavėjas neatsako už sugedusiame įrenginyje buvusią informaciją, išsaugotus nustatymus. Patartina nuolat daryti tokios informacinės medžiagos kopijas.
 • Atsiimant prekę, būtina patikrinti, ar grąžinamas visas remontuoti atnešto prietaiso komplektas. Dėl komplektacijos vėliau pretenzijos nepriimamos.
 • Techninė priežiūra (baterijų, kitų detalių pakeitimas) už nustatytą mokestį atliekama bet kuriame gamintojo įgaliotajame servise Pirkėjui pageidaujant.
 • Jei suremontavus prekę ir pranešus apie tai Pirkėjui šis prekės neatsiima, po 60 d. nuo remonto užbaigimo Pardavėjas turi teisę prekės ilgiau nebesaugoti.

8.7.4. Negarantinis remontas:

 • Prietaisą reikia pristatyti į prekių priėmimo punktą arba išsikviesti meistrą į namus.
 • Nustačius prietaiso gedimą, imamas diagnostikos mokestis, kuris įskaičiuojamas į remonto kainą.
 • Jeigu diagnostikos metu nustatoma, kad būtina pakeisti prietaiso atsargines dalis, bet klientas atsisako remonto, tokiu atveju už diagnostiką sumokėti pinigai yra negrąžinami.

9. Pirkėjo ir pardavėjo atsakomybė.
9.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už Pirkėjo pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių asmens duomenų registracijos formoje, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.
9.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia el. parduotuve.
9.3. Užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie el. parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.
9.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir Pirkėjo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
9.5. Jei Pardavėjo el. parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų el. tinklalapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.
9.6. Atsiradus žalai, kaltoji Šalis atlygina kitai Šaliai tiesioginius nuostolius.

10. Rinkodara ir informacija.
10.1. Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti el. parduotuvėje įvairias akcijas.
10.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja tik į priekį, t.y. nuo jų atlikimo momento.
10.3. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje nurodytomis susisiekimo priemonėmis.
10.4. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo el. parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytais telefonais ir el. pašto adresais.
10.5. Pardavėjas neatsako jei Pirkėjas negauna siunčiamų informacinių ar patvirtinančių pranešimų dėl internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų.

11. Slapukų naudojimo politika.
11.1. Lankantis mūsų svetainėje, kai kurią informaciją (įprastai vadinamą slapuku) galime laikyti jūsų kompiuteryje. Šiuos slapukus galime peržiūrėti ieškodami informacijos, kai vėl apsilankote mūsų svetainėje. Jums sutikus su slapukais, renkama informacija apie jūsų kompiuterį, į ją įeina IP adresas, kompiuterio, iš kurio lankytasi svetainėje, data ir laikas, peržiūrėtos svetainės dalys ir informacija, ar pageidaujami puslapiai buvo perduoti sėkmingai. Ši informacija yra anoniminė. Ji apibūdina ne asmenį, o kompiuterį.
11.2. Slapukų informaciją naudojame norėdami sužinoti, kaip naudojamasi mūsų svetaine, ir išsiaiškinti, ar svetainė veikia optimaliai. Tai leidžia patikslinti jums teikiamus internetinius pasiūlymus ir užtikrinti, kad naudojimasis internetu bus malonus bei inovatyvus. Naudodamiesi šia svetaine leidžiate naudoti slapukus. Jei apie slapukus norite sužinoti daugiau apsilankykite čia.

12. Baigiamosios nuostatos.
12.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR įstatymais ir teisės aktais.
12.2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.